Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

2.6.2012 EXCELIN KÄYTTÖ KIELTEN OPISKELUSSA

Olen koonnut sanoja Exceliin, ja mieleeni tuli katsoa Googlen avulla, että käytetäänkö Exceliä enemmänkin apuna kielten opiskelussa. Huomasin, että sitä käytetään jonkin verran, joten halusin kokeilla itsekin, onnistuisinko tekemään sellaisen Excel-taulukon, jossa tietyn aihealueen mukaisia sanoja voi harjoitella.

Käytin taulukon teossa aikaisemmin tekemääni Englannin sanastokoostetta. Poistin alussa olevan sisällysluettelon. Määrittelin eri sarakkeet seuraavasti:

A, B ja C-sarakkeet koostuvat aikaisemmin tekemästäni sanastokoosteesta. A ja B-sarake on piilotettu. C-sarakkeessa on sanojen suomenkieliset käännökset.

D-sarakkeeseen kirjoitetaan englanninkieliset sanat. Kukin sana hyväksytään painamalla enteriä tai siirtymällä nuolinäppäimellä alapuolella olevalle riville.

E-sarake tarkastaa, ovatko sanat oikein ja mikäli ovat, niin soluun tulee teksti “oikein”.

F-sarake tarkastaa, ovatko sanat oikein ja mikäli ovat, niin soluun tulee sanan ääntämisasu.

G-sarake on vinkkisarake. Kun D-sarakkeeseen kirjoitetaan kysymysmerkki, niin G-sarakkeeseen tulee vinkkinä oikea englanninkielinen sana. Tätä voi käyttää myös siinä tilanteessa, kun tietyssä aihealueessa on kaksi englanninkielistä sanaa, joilla on sama käännös - tällöin voi katsoa, mitä sanaa sillä rivillä haetaan.Tekemäni sanastokoosteen tarkoituksena on aktiivisen sanavaraston kehittäminen. Aktiiviseen sanavarastoon kuuluvat sanathan tulevat tarvittaessa mieleen automaattisesti, kovinkaan paljon niitä hakematta, kun taas passiivisen sanavaraston sanat voi tunnistaa esim. tekstistä, mutta näitä sanoja ei osaa käyttää itse. Olen käynyt näitä n. 1600 sanaa läpi Ankilla ja Extreme English-ohjelmalla - jolloin mieleen on jäänyt Extreme English-ohjelman ansiosta paljon myös muita sanoja. Olen kokenut kuitenkin ongelmana sen, että kun olen valinnut tietyn aihealueen sanoja Ankin sanalistalta Extreme English-ohjelman sanalistaan, niin melko tuntemattomatkin sanat voivat sen jälkeen tuntua “liian” tutuilta - hetkellisesti, ja silloin nämä ohjelmat kysyvät niitä lyhyellä aikavälillä vain kerran, ja ne unohtuvat nopeasti. Tämän sanaston_kysely-taulukon tarkoituksena on:

  • Kerrata tiettyjä aihealueita, koska sanat voi kirjoittaa ja poistaa D-sarakkeessa kuinka monta kertaa tahansa.
  • Varmistaa melko lyhyessä ajassa, että kaikki sanat ovat hallinnassa (Ankin ja Extreme English-ohjelmien käytön ohella). Suurin osa sanoista on löytynyt kuvasanastoista, joilla voi olla tarkoituksena sekä aktiivisen että passiivisen sanavaraston kehittäminen, ja ehkä esim. “armadillo” ei ole ensimmäinen sana, minkä pitäisi olla aktiivisessa sanavarastossa, mutta en ole kuitenkaan halunnut poistaa näitäkään sanoja sanastokoosteesta.
  • Harjoitella vaikeasti kirjoitettavien tai ongelmallisilta tuntuvien sanojen kirjoitusasua.

Sanoja voi kirjoittaa tietyn aihealueen sisällä myös niin, että jättää sellaisen sanan kirjoittamatta, joka ei sillä hetkellä tule mieleen, ja jatkaa muiden sanojen kirjoittamista. Pienen hetken kuluttua epävarma sana voikin palautua mieleen ja sen voi täydentää omalle paikalleen.

A ja B -sarakkeet ovat jatkuvasti piilotettuna, koska vaikean sanan voi tarkastaa vinkkisarakkeen avulla, ja sanan ääntämisasu tulee näkyviin aina, kun sana kirjoitetaan oikein. Tätä taulukkoa tehdessäni huomasin, että A-sarakkeen sanojen lopussa ei saa olla yhtään tyhjää välilyöntiä, koska se aiheuttaa hankalasti löydettävän virheen (eli A-sarakkeessa ja D-sarakkeessa on eri merkkijono) eikä E ja F-sarakkeisiin tällöin tule palautetta, vaikka sanan kirjoittaisi oikein D-sarakkeeseen. Tällainen rivi, jossa oli sana “snowfall ”, löytyi sanastokoosteesta ja korjasin sen sanaston_kysely-taulukkoon sekä sanastokoosteeseen.

A ja B -sarakkeet saa kuitenkin näkyviin seuraavasti: “maalaa” hiiren painikkeen avulla C-sarake ja rivitunnus-osa, paina oikeaa hiiren painiketta, jolloin C-sarakkeen päälle avautuu pikavalikko, valitse valikosta: näytä. A ja B -sarakkeet saa uudelleen piiloon maalaamalla A ja B -sarake ja valitsemalla pikavalikosta: piilota.JOS-funktion käyttö

Olen käyttänyt JOS-funktiota sanaston_kysely-taulukon teossa. JOS-funktiolla määritellään tietyn solun arvo muiden solujen arvojen perusteella. Se koostuu Excelin kaavarivillä kolmesta osasta, jotka erotetaan toisistaan puolipisteillä:

E-sarake, rivi 5: =JOS(D5=A5;"oikein";"")

Lausekkeella määritellään, että jos solun D5 arvo on yhtä suuri kuin solun A5 arvo, niin JOS-funktion sisältävään soluun tulee sana: “oikein”, muussa tapauksessa solu jää tyhjäksi.  

F-sarake, rivi 5: =JOS(D5=A5;B5;"")

Lausekkeella määritellään, että jos solun D5 arvo on yhtä suuri kuin solun A5 arvo, niin JOS-funktion sisältävään soluun tulee solun B5 arvo, muussa tapauksessa solu jää tyhjäksi.

G-sarake, rivi 5: =JOS(D5="?";A5;"")

Lausekkeella määritellään, että jos solun D5 arvona on kysymysmerkki, niin JOS-funktion sisältävään soluun tulee solun A5 arvo, muussa tapauksessa solu jää tyhjäksi.

Käytin näitä kolmea lauseketta taulukon teossa. Ensimmäinen lauseke on solussa E5, joka tarkastaa, onko käyttäjän syöttämä sana oikein solussa D5. Toinen lauseke on solussa F5, joka antaa sanan ääntämisasun, jos käyttäjän syöttämä sana on oikein. Kolmas lauseke on solussa G5 ja se näyttää sanan vinkkinä, kun käyttäjä kirjoittaa kysymysmerkin soluun D5.

JOS-funktio on helpointa tehdä Excelin Lisää funktio-toiminnolla. Funktioita ei tarvitse tehdä joka riville erikseen, vaan kaavoja voi kopioida ensimmäisen kaavoja sisältävän rivin alapuolella oleville riveille. Oheisissa kuvissa on taulukossa käytetyt JOS-funktiot.

E-sarake, rivi 5:F-sarake, rivi 5:G-sarake, rivi 5:Sanaston kysely-taulukko, samoin kuin muut tekemäni Excel-tiedostot on tehty suomenkielisellä Excel 2007-versiolla. Julkaisen tässä:

Sanaston_kysely -taulukon

Tiedostoa voi vapaasti kopioida, muokata ja julkaista edelleen.

 

23.8.2012 EPÄSÄÄNNÖLLISTEN VERBIEN KYSELYTAULUKKO

Tein Excel-taulukon, jossa on epäsäännöllisten verbien kyselyä. Sarakkeet ovat seuraavassa järjestyksessä:

Vastaukset on piilotettuina A, B ja C-sarakkeeseen.

D-sarakkeessa on verbien suomenkieliset vastineet.

E-sarakkeeseen kirjoitetaan allekkain oleviin soluihin vastauksiksi epäsäännöllisten verbien kolme muotoa, järjestyksessä: preesens, imperfekti sekä perfektin/pluskvamperfektin pääverbi-osa, esim. ensimmäisen verbin kohdalla oleville kolmelle riville tulee:

abide
abided
abided

(Be-verbin imperfektimuotojen osalta kirjoitetaan kaksi muotoa: was/were.)

F-sarakkeeseen tulee kunkin verbimuodon kohdalla näkyviin vastaus “oikein”, kun verbin muoto on kirjoitettu E-sarakkeeseen oikein.

G-sarakkeeseen tulee kunkin verbimuodon kohdalla näkyviin verbin ääntämistapa, kun verbin muoto on kirjoitettu E-sarakkeeseen oikein.

H-sarake on vinkkisarake, johon tulee näkyviin haettu verbimuoto, kun vastaavalle riville E-sarakkeessa kirjoitetaan kysymysmerkki (?).

I-sarakkeeseen tulee näkyviin kunkin verbin yhteydessä oleva esimerkkilause, kun kaikki kolme saman verbin muotoa on kirjoitettu E-sarakkeeseen oikein.

J-sarake laskee oikeiden vastausten lukumäärän ja näyttää sen verbitaulukon alapuolella.

Tein I-sarakkeen esimerkkilauseita näyttävän kaavan seuraavasti:

Kuvan kaavarivi kohdistuu ensimmäiseen taulukon riviin, josta sitä on kopioitu alaspäin. Kaava toimii niin, että tietyn verbin kaikissa kolmessa F-sarakkeen solussa on oltava sana “oikein”. Tällöin I-sarakkeeseen tulee näkyviin C-sarakkeessa oleva esimerkki.

Tätä epäsäännöllisten verbien kyselytaulukkoa voi kopioida, täydentää, muuttaa ja julkaista edelleen. Taulukossa on samat verbit ja esimerkit, kuin sivulla Epäsäännöllisiä verbejä olevassa verbitaulukossa.

 

 

 

©2020 layout14 - suntuubi.com